فهرست محصولات نرم افزاری و خدمات اتوماسیون سیستمها

طراحی و پیاده سازی سیستمهای مکانیزه مالی و اداری

شامل:

 1.  سیستم جامع حسابداری و مدیریت مالی
 2.  سیستم جامع خرید و فروش، انبار و مدیریت موجودیها
 3.  سیستم جامع حقوق و دستمزد
 4.  سیستم جامع پرسنلی و امور کارکنان
 5.  سیستم جامع بودجه و اعتبارات
 6.  سیستم جامع اموال و دارایی های ثابت
 7.  سیستم جامع دبیرخانه و کارتابل
 8.  سیستم جامع فروشگاهی و فروش مویرگی
 9.  سیستم جامع رستوران داری و فست فود
 10.  سیستم جامع نقلیه و مدیریت ناوگان
 11.  سیستم جامع آرشیو اسناد