امکانات کلی
 • ج ) خلاصه اهم مشخصات سیستم جامع بازرگانی ، خرید ، فروش و مدیریت موجودیهای راهبران سیستم
  • امکان ایجاد انبارهای متعدد (۹۹۹ انبار) و ثبت و نگهداری کاملا مستقل اطلاعات هر یک از انبارها
  • امکان ترکیب و تلفیق اطلاعات انبارهای متعدد و تهیه گزارشات ترکیبی انبارها
  • امکان ثبت انواع اقلام اطلاعات هویتی ، تجاری و ارتباطی مشتریان و طرفهای تجاری
  • امکان ثبت اطلاعات و مشخصات کامل کالا مشتمل بر کد گروه کالا _ کد دسته کالا _ کد فرعی _ نام یا عنوان کالا _ مارک _ کشور سازنده _ شرکت سازنده _ شماره فنی _ شماره بارکــد _ حداقل موجودی _ قفسه ی محل نگهداری کالا_ نقطه تجدید سفارش _ امکان ثبت تاریخ تولید و تاریخ مصرف کالا برحسب تاریخ شمسی و میلادی _ امکان تعیین مهلت هشدار بر حسب روز تا تاریخ انقصاء
  • امکان محاسبه و گزارش سود و زیان برای کلیه کالاها ، برای هر گروه کالایی _ برای هر دسته کالا و به تفکیک هر کالای خاص – به تفکیک هر فاکتور- هر خریدار – هر فروشنده – هر تاریخ و غیره
  • امکان ثبت و نگهداری اطلاعات کالای های امانی ما نزد دیگران و کالای های امانی   دیگران نزد ما
  • امکان ثبت و نگهداری اطلاعات سفارشات خرید کالایی و سفارشات ساخت کالایی و نگهداری اطلاعات کالای در راه
  • امکان ثبت و نگهداری اطلاعات مصارف داخلی کالاها و نیز اطلاعات ضایعات کالا
  • امکان ثبت و نگهداری اطلاعات کالاهای اهدایی (دریافتی یا اعطایی)
  • امکان اعمال تعرفه های دلخواه تخفیف و ثبت و نگهداری اطلاعات انواع تخفیفات خرید و تخفیفات فروش
  • امکان ثبت و نگهداری اطلاعات عملکرد ویزیتورها و نمایندگان فروش و محاسبه خودکار پورسانت فروش
  • امکان ثبت و گزارشگیری از اطلاعات مالیات ارزش افزوده و عوارض و تهیه اظهارنامه ها و گزارشات مربوطه
  • امکان تهیه گزارش کاردکس انفرادی و تجمعی (ریالی و مقداری) گردش خرید و فروش هر گروه کالایی و هر کالای خاص
  • تهیه اتوماتیک صورت جامع گـردش کالاها شامل موجودی ، خرید ، برگشت خرید ، فروش ، برگشت فروش ، مصارف داخلی، اهدایی و ضایعات هر یک از کالاها
  • امکان چاپ فاکتور های فروش با امکان انتخاب فرمت های مختلف فاکتور فروش
  • امکان ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به نحوه فروش و نحوه دریافت وجه آن اعم از دریافت نقدی ، اخذ چک و یا فروش نسیه
  • امکان درج ، کنترل و هشدار روی حداقل موجودی و یا نقطه تجدید سفارش کالاها
  • امکان درج تاریخ تولید و تاریخ مصرف کالاها بر حسب تاریخگذاری شمسی یا میلادی و هشدار تاریخ انقضائ کالاها
  • پشتیبانی از بــــارکـــد و اسکنـــر
  • امکان اعمال اضافات و کسورات ذیل هر فاکتور فروش از جمله هزینه بسته بندی حمل عوارض مالیات
  • قیمت گذاری موجودی و مصارف اقلام به تفکیک مرکز / سفارش کار / پروژه به روشهای :
   ©
   میانگین ساده حسابی
   ©
   میانگین موزون شناور
   ©
   اولین صادره از اولین وارده ( FIFO)

تغییرات نسخه ۲
 • رفع مشکل انگلیسی شدن صفحه کلید.
 • اضافه شدن امکان تعریف افراد خانواده.
 • اضافه شدن امکان برچسب گذاری تراکنش ها.
 • اضافه شدن امکان مشخص نمودن نوع طرف حساب (نقدی، بانکی و …).
 • رفع مشکل تراکنش های هزینه و درآمد به هنگامی که دریافت کننده و پرداخت کننده انتخاب شده باشد.
 • اضافه شدن فضای توضیحات تراکنش ها به ۳۰۰۰ کاراکتر.
 • اضافه شدن امکان دسته بندی مخارج به عنوان خرج اضافه و یا خرج صحیح!
 • اضافه شدن امکان تعریف دسته چک های حساب های بانکی
 • امکان ثبت و مدیریت وام ها اقساط.
 • امکان ثبت چک ها پرداختی مشخص نمودن وضعیت آن (پاس شده، باطل شده، برگشت شده)
 • امکان یادآوری موعد چک های پرداختی و سررسید اقساط وام ها.
 • امکان تغییر عنوان گزارشات.
 • بهینه سازی نمودار ها و گزارشات.
 • اضافه شدن گزارش از تراز کلیه طرف حساب ها.
 • اضافه شدن امکان گزارش از تمامی هزینه ها و درآمد ها بدون انتخاب گروه.
 • اضافه شدن امکان جستجوی طرف حساب ها در فرم اصلی نرم افزار.
 • گزارش از خرج های اضافی یا خرج های صحیح.
 • گزارش از دریافت و پرداخت های افراد خانواده به تفکیک.
 • گزارش از دریافت و پرداخت های برچسب ها.
 • فارسی شدن اعداد در گزارشات.