متن توضیحات محصول

امکانات کلی

خلاصه اهم مشخصات سیستم جامع حقوق و دستمزد راهبران سیستم :

امکان معرفی گروههای مختلف پرسنلی

امکان معرفی و اعمال نظامات مختلف پرداخت اعم از مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری ، بیمه تامین اجتماعی ، قوانین پرداخت اعضای هیات علمی دانشگاهها ، قضات ، نیروهای مسلح و سایر نظامات استخدامی دلخواه

امکان معرفی اقلام مختلف باعناوین دلخواه جهت احکام پرسنلی هر یک از گروههای مختلف پرسنلی و تعریف تنظیمات دلخواه انها از حیث مالیات ، بازنشستگی ، بیمه و غیره

امکان معرفی ، اعمال و یا تغییر یا ویرایش انواع قواعد و مقررات قانونی و یا مدیریتی در خصوص انواع پرداختهای پرسنلی

امکان معرفی ، تغییر و یا ویرایش آسان جداول و نرخ های مالیاتی و نیزسایر مقررات و تنظیمات مالیاتی در خصوص انواع پرداختهای پرسنلی در هر یک از گروههای مختلف پرسنلی

امکان تغییریا ویرایش مقررات و یا تنظیمات مالیاتی ، بازنشستگی ، تامین اجتماعی و سایر تنظیمات در هر یک از ماهها و سالها و اعمال مقررات دلخواه در دامنه های زمانی مورد نظر

در هر یک از ماهها و سالها

امکان معرفی انواع وامها – کسور و بدهیهای کارکنان و مدیریت مبالغ کسورات مربوطه و ارائه اطلاعات لازم از جمله مبالغ اصل هریک از وامها -مانده وام ها – پس انداز وامها – اقساط مکسوره و عضویت ماهانه

امکان ارائه و ارسال خودکار فیش های حقوق ، اضافه کار و سایر پرداختها بصورت ایمیل جهت تک تک کارکنان

امکان اطلاح مبالغ خالص پرداختی هر یک از پرداختها بصورت پیام کوتاه جهت تک تک کارکنان

امکان ارتباط انلاین سیـستم حقوق و دستمزد با سیستم کارگزینی جهت دریافت انلاین اطلاعات احکام حقوق و جلوگیری از داده امایی مکرر اطلاعات ورودی سیستم حقوق و دستمزد

 

امکان ارتباط انلاین سیـستم حقوق و دستمزد با سیستم حسابداری و اعتبارات جهت ارسال انلاین اطلاعات هزینه های حقوق و مزایا و صدور خودکار اسناد حسابداری پرداختهای مختلف پرسنلی

امکان استخراج سریع و آسان انواع لیستها ، فیش ها و گزارشات پرداخت از جمله :

لیست حقوق – تفاوت حقوق – اضافه کار – تفاوت اضافه کار –ماموریت – لیست عیدی – پاداش – کارانه – حق کشیک – حق شیفت – حق لباس – حق التدریس – حق التحقیق و غیره

امکان تهیه و تنظیم خودکار پرونده های اطلاعاتی قابل ارسال به سایر سازمانها از جمله فایلهای اطلاعاتی بیمه تامین اجتماعی – خزانه داری – مالیات – بانکها و غیره

امکان تهیه و استخراج انواع گزارشات خروجی سیستم حقوق و دستمزد تحت انواع فرمتها از جمله فایلهای متنی – اکسل – اکسس – پی دی اف – ورد و غیره

تغییرات نسخه ۲
 • رفع مشکل انگلیسی شدن صفحه کلید.
 • اضافه شدن امکان تعریف افراد خانواده.
 • اضافه شدن امکان برچسب گذاری تراکنش ها.
 • اضافه شدن امکان مشخص نمودن نوع طرف حساب (نقدی، بانکی و …).
 • رفع مشکل تراکنش های هزینه و درآمد به هنگامی که دریافت کننده و پرداخت کننده انتخاب شده باشد.
 • اضافه شدن فضای توضیحات تراکنش ها به ۳۰۰۰ کاراکتر.
 • اضافه شدن امکان دسته بندی مخارج به عنوان خرج اضافه و یا خرج صحیح!
 • اضافه شدن امکان تعریف دسته چک های حساب های بانکی
 • امکان ثبت و مدیریت وام ها اقساط.
 • امکان ثبت چک ها پرداختی مشخص نمودن وضعیت آن (پاس شده، باطل شده، برگشت شده)
 • امکان یادآوری موعد چک های پرداختی و سررسید اقساط وام ها.
 • امکان تغییر عنوان گزارشات.
 • بهینه سازی نمودار ها و گزارشات.
 • اضافه شدن گزارش از تراز کلیه طرف حساب ها.
 • اضافه شدن امکان گزارش از تمامی هزینه ها و درآمد ها بدون انتخاب گروه.
 • اضافه شدن امکان جستجوی طرف حساب ها در فرم اصلی نرم افزار.
 • گزارش از خرج های اضافی یا خرج های صحیح.
 • گزارش از دریافت و پرداخت های افراد خانواده به تفکیک.
 • گزارش از دریافت و پرداخت های برچسب ها.
 • فارسی شدن اعداد در گزارشات.