قابل توجه دانشجویان درس برنامه نویسی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

***

فایل حاوی لیست فرامین و توابع مهم و کاربردی در فاکس پرو از لینک زیر قابل دانلود است. توجه نمایید که ضمن بهره مندی از این موارد در پروژه، در امتحان کتبی پایان ترم نیز یک سوال از این فرامین و توابع طرح خواهد شد.

دانلود دستورات و توابع مهم

***

پوشه حاوی فایلهای برنامه ثبت فاکتور ساده مربوط به جلسه حل تمرین مورخ ۹۲/۰۹/۱۲ از لینک زیر قابل دانلود است.

دانلود تمرین ۹۲/۰۹/۱۲

***

۱٫ برنامه ای بنویسید که تاریخ فروش و تاریخ تسویه را از کاربر اخذ نموده و با توجه به فاصله زمانی بین تاریخ فروش و تاریخ تسویه وجه فاکتور مربوط، بر اساس تعرفه های زیر تخفیف اعمال کند و خالص پرداختی را محاسبه کرده نمایش دهد:

– تا ۳۰ روز از تاریخ فروش       ۳% مبلغ فاکتور

– بیش از ۳۰ روز تا ۶۰ روز      ۲%

– بیش از ۶۰ روز تا ۱۸۰ روز     ۱%

– بیش از ۱۸۰ روز              بدون تخفیف

 

۲٫ برنامه ای بنویسید که بهای تمام شده یک دارایی و نرخ استهلاک نزولی را از کاربر اخذ نموده و ضمن محاسبه هزینه استهلاک سالهای مختلف، اطلاعات هزینه استهلاک، استهلاک انباشته، ارزش دفتری دارایی را در پایان ۵سال اول به تفکیک هرسال نشان دهد.

 

۳٫ برنامه ای بنویسید که یک عدد مفروض را از کاربر اخذ و یکایک ارقام آنرا با هم جمع و حاصل را نمایش دهد.

 

۴٫ برنامه ای بنویسید که یک نام مفروض را در حداکثر ۲۰ کارکتر اخذ نموده و حروف آنرا معکوس نموده نمایش دهد.

 

موفق باشید.