متن توضیحات محصول

بخش نخست :

امکانات کلی
 •  کاربری تحت انواع نسخ سیستم عامل ویندوز از جمله ویندوزXP ، وینوز VISTA ، ویندوز۷  و  ویندور ۸
 •  کاربری تحت شبکه نرم افزار بدون محدودیت تعداد کاربران شبکه
 • امکان ایجاد سه تا هشت سطح حساب اعم از مجموعه حساب / حساب کل/ حساب گروه/حساب  معین/ حساب  تفضیلی /  مرکز هزینه / مواد هزینه و گیرنده گان وجه.
 • امکان استقرار و اجرای سیستم حسابداری تا سه  موسسه بطور همزمان و تحت یک نسخه حق امتیاز نرم افزار جهت سه موسسه یا شرکت کاملا مستقل و یا بطور مرتبط با هم
 • امکان استقرار و پیاده سازی و اجرای سیستم در محیط های مختلف فعالیت اعم از سازمانهای دولتی و یا موسسات خصوصی
 • امکان کاربری سیستم در موضوعات مختلف فعالیت اعم از موسسات بازرگانی ، موسسات تولیدی ، موسسات خدماتی ، موسسات اعتباری ، بیمه و مشاغل و صنوف
 • تنوع در نظام کدینگ و تعریف دلخواه و توسعه یافته سرفصل حسابها به تناسب نیازهای اطلاعاتی مشتمل بر امکان تعریف ۹۹۹۹ مورد حساب کل و امکان تعریف  ۹۹۹۹ مورد حساب گروه برای هر حساب کـل و امکان تعریف ۹۹۹۹ مورد حساب معین برای هر حساب گروه و نیز امکان تعریف ۹۹۹۹ مورد حساب تفضیلی بر ای هر  مورد حساب معین
 •  امکان تعریف ۹۹۹۹ مورد مرکز هزینه –  امکان تعریف ۹۹۹۹ مورد مواد هزینه – امکان تعریف ۹۹۹۹ مورد گیرنده وجه
 • امکان استفاده از نظام کدینگ و سرفصلهای جامع پیشنهادی نرم افزار به مقتضای نیازهای هر یک از موسسات و سازمانهای بخش عمومی و نیز بنگاهها و شرکتهای تولیدی – بازرگانی – خدماتی – اعتباری و غیره.
 • کاربری متحد ، یکپارچه و ارتباط انلاین  هر یک از سیستم های نرم افزاری اعم از سیستم  حسابداری ، سیستم بازرگانی ، سیستم پرسنلی ، سیستم بودجه و اعتبارات ، سیستم خزانه داری و سایر سامانه های نرم افزاری
 • سهولت در صدور و ثبت  اسناد حسابداری
 • جامعیت در تامین انواع نیازهای کنترلی و نظارتی
 • امکان اخذ انواع گزارشات و تجزیه و تحلیلهای مالی و مدیریتی بطور بسیار ساده و آسان
 • امکان تعریف انواع گزارشات دلخواه کاربران و راهبران سیستمها
 • امکان تهیه نسخ پشتیبان از اطلاعات به اشکال و روشهای مختلف اعم از روشهای حجمی ، شماره ای ف تاریخی و دلخواه
 • امکان ارسال و دریافت اطلاعات و گزارشات  از سایر سامانه های اطلاعاتی و به سایر فرمتهای دلخواه اعم از  فرمتهای متنی ، اکسل ، اکسس و غیره
 • امکان نمایش اطلاعات و گزارشات بر حسب  بازه های زمانی تاریخی و نیز برحسب شماره اسناد و فاکتورها
 • امکان دریافت راهنمای انلاین نرم افزار در سطوح مختلف کاربری .
 • امکان اخذ اگاهی از اطلاعات ضروری در هنگام ورود و یا خروج از سیستم ازجمله گزارش خودکارسررسیدها.
 • امکان تهیه و استخراج  انواع گزارشات توسعه یافته تنها با فشردن حداکثر دو یا سه کلید و یا  کلیک.
 • امکان نمایش نموداری حسابها و عملکردها  جهت مقایسه و تحلیل بهتر اطلاعات و عملکردها.
تغییرات نسخه ۲
 • رفع مشکل انگلیسی شدن صفحه کلید.
 • اضافه شدن امکان تعریف افراد خانواده.
 • اضافه شدن امکان برچسب گذاری تراکنش ها.
 • اضافه شدن امکان مشخص نمودن نوع طرف حساب (نقدی، بانکی و …).
 • رفع مشکل تراکنش های هزینه و درآمد به هنگامی که دریافت کننده و پرداخت کننده انتخاب شده باشد.
 • اضافه شدن فضای توضیحات تراکنش ها به ۳۰۰۰ کاراکتر.
 • اضافه شدن امکان دسته بندی مخارج به عنوان خرج اضافه و یا خرج صحیح!
 • اضافه شدن امکان تعریف دسته چک های حساب های بانکی
 • امکان ثبت و مدیریت وام ها اقساط.
 • امکان ثبت چک ها پرداختی مشخص نمودن وضعیت آن (پاس شده، باطل شده، برگشت شده)
 • امکان یادآوری موعد چک های پرداختی و سررسید اقساط وام ها.
 • امکان تغییر عنوان گزارشات.
 • بهینه سازی نمودار ها و گزارشات.
 • اضافه شدن گزارش از تراز کلیه طرف حساب ها.
 • اضافه شدن امکان گزارش از تمامی هزینه ها و درآمد ها بدون انتخاب گروه.
 • اضافه شدن امکان جستجوی طرف حساب ها در فرم اصلی نرم افزار.
 • گزارش از خرج های اضافی یا خرج های صحیح.
 • گزارش از دریافت و پرداخت های افراد خانواده به تفکیک.
 • گزارش از دریافت و پرداخت های برچسب ها.
 • فارسی شدن اعداد در گزارشات.