بسته جامع نرم افزاری سیستم جامع اطلاعات مدیریت راهبران سیستم، مشتمل بر مجموعه ای از نرم افزارهای حسابداری و مدیریت مالی است که با رویکرد تخصصی و با اتکای بیش از سی  سال تجربه ی طراحی، استقرار ، پیاده سازی ، کاربری و پشتیبانی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در عرصه بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی و دستگاههای دولتی و موسسات بخش عمومی طراحی و ایجاد گردیده است.

این مجموعه نرم افزارها در حوزه های تخصصی ذیل تأمین کننده نیازهای اطلاعاتی مدیران و کاربران درون سازمانی  و نیز در راستای اجرای الزامات قانونی و  در جهت استقرار ساختار کنترلهای داخلی مالی و حسابداری در محیط سازمانها و موسسات مختلف انتفاعی و غیرانتفاعی، طراحی و تامین گردیده است.

مجموعه نرم افزارهای تخصصی حسابداری و مالی راهبران سیستم افراز ، ضمن بهره مندی از مساعدت تیم همکاران  ، اساسا با محوریت  دکترمحمدعلی مرادی دارای درجه تحصیلی دکترای حسابداری  و عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان با قریب به سی سال تجربه علمی و اموزشی  در زمینه ی آموزش و تدریس دروس مختلف رشته حسابداری در مقاطع مختلف  دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از یکسو و با  دارابودن  تجارب  حرفه ای و سوابق اجرایی گسترده در حوزه های حسابداری ، حسابرسی ، مشاوره مالی ، مالیاتی ، خدمات مدیریت  و  نیز درعین حال  دارا بودن تخصص و مهارت طراحی – برنامه نویسی – پیاده سازی  – و پشتیبانی سیستم های مختلف اطلاعاتی حسابداری  با هدف توسعه  تخصص گرایی  موضوعی حسابداری  وحسابرسی در طراحی ، تحلیل ، برنامه نویسی  و پیاده سازی نرم افزارهای مالی و حسابداری  مورد نیاز سازمانها و موسسات مختلف یخش عمومی و خصوصی طراحی و ارائه شده است که امید دارد این مجموعه تجارب حرفه ای و دانش تخصصی در کنار تخصص طراحی سیستم ، زمینه بهسازی ، توسعه و تسهیل استفاده و بکارگیری  نرم افزارهای حسابداری را به همراه داشته باشد . اعضای این تیم  ، آرمان خود را  کفایت و جامعیت – تنوع امکانات – سهولت و سرعت دسترسیها  و بهبود و توسعه ی مستمر نرم افزارهای  حسابداری و تامین سریع و آسان  انتظارات اطلاعاتی ، نظارتی ، کنترلی و مدیریتی سازمانها و موسسات  مربوطه قرار داده و از درگاه احدیت متعال تحقق بیش از پیش این ارمان را آرزو دارد.

معرفی

سهولت کاربری

یک آرمان اساسی طراحان مجموعه ی نرم افزارهای راهبران سیستم افراز، سادگی و سهولت کاربری در عین  کفایت ، جامعیت و توسعه یافتگی سیستم می باشد. هوشمندی سیستم بموازات انجام خودکار اغلب عملکردهای مورد نیاز کاربران توسط سیستم و بدون دخالت کاربر (از جمله بعنوان مثال تهیه و تنظیم خودکار صورتهای مالی و یادداشتهالی پیوست ، صورت مغایرات بانکی ، آنالیز نسبتها و روندها ، اظهارنامه های مالیاتی ، گزارشات مقایسه ای ، کنترل بودجه و اعتبار ، کنترل سررسیدها  و نظایر آن ) سبب شده است تا این سیستم قادرباشد ضمن تامین انتظارات کاربران حرفه ای و متخصص  ، در عین حال کاربرانی با حداقل دانش تخصصی و مهارت تجربی حسابداری و یا سیستمی ، بکمک امکانات و راهنماییهای آنلاین سیستم ، نیازهای خود را مرتفع و از سیستم برای انجام و هدایت فرایندهای مالی خود بهره جویند. درک سریع مفاهیم و عملکردهای سیستم  ، منوئینگ گویا و بامفهوم ، هدایت و راهبری مستمر و انلاین کاربر درکنار مجموعه ابزارهای اموزشی سیستم از جمله کتابچه راهنما ، فایلهای آموزشی و ابزارک کمک آنلاین سیستم در سطوح مختلف کاربری سیستمها می تواند حداکثر ارامش خاطر و سرعت و سهولت شناخت و فراگیری کار با سیستم را برای کاربران عزیز ایجاد نماید. در این خصوص فقط بعنوان مثال میتوان به این امر اشاره نمود که کلیه عملگرهای سیستم علاوه بر موس بکمک صفحه کلید قابل انجام بوده و ضرورتی به حرکت مکرر دست بین کیبورد و موس نبوده و یا اینکه وجود انواع کلیدهای دسترسی سریع و میانبرها متعدد در سطوح مختلف سیستم ، کار با سیستم را برای کاربران ساده ، آسان و بانشاط می سازد .

انعطاف پذیری

وجه تمایز اصلی محموعه نرم افزارهای راهبران سیستم  در مقایسه با سایر نرم افزارهای موجود ، موضوع انعطاف پذیری و امکان انطباق  آن با اهداف ، نیازها و شرایط متفاوت محیط فعالیت کاربران اعم از دستگاههای دولتی ، نهادهای بخش عمومی و موسسات بخش خصوص می باشد بگونه ای که با تعریف دلخواه و آسان تنظیمات سیستم توسط کاربران مربوطه ، هر گروه از استفاده کنندگان میتوانند بسته به شرایط محیط فعالیت و  کسب و کار  خود از امکانات سیستم ها بهره جویند. از جمله در این خصوص بطور مثال میتوان به امکان تعریف و تنظیم دلخواه سطوح حسابها ، سرفصل و کدینگ حسابها ، واحد پولی مورد استفاده ،  تعیین روش دائمی و یا ادواری در ثبت و گردش مبادلات تجاری ، تعیین روش دلخواه استهلاک اموال و داراییها ، تعریف دلخواه سال مالی ، فعال و یا غیرفعالسازی کنترلها و هوشمندی سیستم ها در جزییات مختلف کاربریها و نظایر آن اشاره نمود.

مجموعه امکانات گسترده در خصوص ویرایش و یا تغییر اطلاعات مالی از جمله امکان تغییر ، ادغام و یا تفکیک سطوح حسابها و نیز کدینگ و یا سرفصل حسابها ، در یک سال و یا دوره های مالی قبل و نیز امکان تعریف دلخواه ارقام کدینگ و عناوین سرفصل حسابها ، اعمال کنترلها و نظارتهای هوشمند سیستمی بر کارکرد کاربران از جمله کنترل موازنه اسناد ، کنترل سریال چکها ، کنترل سررسید اسناد تجاری ، کنترل بودجه ، کنترل ظرفیت اعتباری اشخاص ،کنترل مقادیر موجودیهای جنسی ، کنترل تاریخ تولید و مصرف اقلام مصرفی ،کنترل سطوح دسترس کاربران و نظایر آن سبب شده است تا کاربران مختلف راسا” و بدون مراجعه به شخص پشتیبان سیستم بسهولت بتوانند ساختار و سلسله مراتب مناسب حسابها ، کدینگ و سرفصلهای دلخواه را تعریف و یا ویرایش نموده و بکمک منوی تنظیمات پایه سیستم انواع پارامترها ، ضوابط ، الزامات ، شرایط و روشهای مورد نظر را به دلخواه تعریف و امکانات یا کنترلهای مربوطه را شخصا و بدون نیاز به پدیدآورندگان نرم افزار ،  فعال یا غیر فعال ساخت و در نهایت بطور دلخواه انتظارات مورد نظرشان را تامین نمایند.

جامعیت

مهمترین ویژگی بسته ی نرم افزاری سیستم  جامع اطلاعات مدیریت راهبران سیستم ، کفایت و جامعیت آن از حیث تامین انواع انتظارات کاربران ، تنوع دسترسی ها ، انطباق با شرایط محیط فعالیت  و تحقق کلیه الزامات مورد نظر استفادکنندگان مختلف در هریک از موسسات و یا شرکتها با توجه به ساختارها و وضعیت های حاکم بر  فعالیت و عملکرد  و درنهایت پوشش و پاسخگویی تمامی انتظارات کاربران مربوطه می باشد. این قابلیت بدین دلیل تامین گردیده است که ساختار اصلی و اساسی این بسته نرم افزاری توسط شخصی تحلیل ، طراحی و برنامه نویسی گردیده است که ضمن دارابودن دانش تخصصی حسابداری  و قریب به سی سال تجربه  در حوزه های مختلف حسابداری ، حسابرسی و مشاوره مالی و مالیاتی در انواع موسسات و سازمانها ، در عین حال و بطور همزمان از توان و مهارت تحلیل ، طراحی ، برنامه نویسی ، توسعه و پشتیبانی سیستمهای نرم افزاری درسطح حرفه ای برخوردار بوده  و تمرکز این دو مجموعه توانمندی در یک شخص سبب شده تا ضمن آگاهی از اصول و موازین حسابداری و درک عمیق شرایط متنوع محیط فعالیت موسسات و سازمانهای مختلف ، با تحلیل صحیح و برنامه نویسی جامع سیستم ها  ،  بتواند کلیه نیازها و انتظارات کاربران را در انواع شرکتها و موسسات اعم از کوچک و یزرگ و یا خصوصی و دولتی شناسایی  و به ساده ترین روش ممکن تامین نماید بگونه ای که تنها با ثبت اولیه رویدادهای مالی توسط کاربران مربوطه ، کلیه گزارشات و اطلاعات موردنیاز کاربران و مدیران از جمله صورتهای مالی اساسی و یادداشتهای پیوست ، اظهارنامه های مالیاتی ، تجزیه و تحلیل نسبت ها و روندهای مالی و سایر گزارشات و تجزیه و تحلیلهای مقایسه ای و گزارشات مدیریتی ، تنها با کلیک کردن یک دکمه در سطح سیستم در دسترس استفاده کنندگان مربوطه قرارگیرد.

سیستم جامع بودجه و اعتبارات

 ادامه…

سیستم جامع انبار و مدیریت موجودی ها

ادامه…

سیستم جامع خزانه داری و صدور چک

ادامه…

جهت خرید و یا پشتیبانی محصولات سوال دارید؟

پشتیبانی و فروش

امکان ارتباط و تبادل نظر مستقیم با طراحان و برنامه نویسان سیستم ،  آموزش حضوری کاربران اعم از آموزش اولیه دانش حسابداری و یا آموزش کاربری سیستم ها و نرم افزارها  ،  ارائه مشاوره های تخصصی و حرفه ای مستقیم به کاربران از جمله  وجوه تمایز اصلی خدمات فروش و پشتیبانی این محصولات با سایر محصولات مشابه می باشد. این شرکت تعهد دارد در طول فرایند استقرار و پیاده سازی سیستم دوش بدوش کاربران و مدیران مربوطه حضور داشته و ضمن ارائه توصیه های لازم در مرحله استقرار سیستم ها و ارائه ی آموزشهای کاربری و مشاوره های تخصصی حسابداری ، مالیاتی و مدیریتی به مشتریان ، در تعریف سطوح مناسب کدینگ و سرفصل و عناوین حسابها ، تعریف مراکز هزینه ، تعریف کدینگ انبارها و کالاها  و  نیز تعریف تنظیمات و پارامترهای کاربری سیستم و نیز کانورت و انتقال اطلاعات از سیستمهای قبلی به این سیستم ، به کاربران سیستم ها یاری رساند.

تماس :   09151411653   –   09039257075   –      05434115100

نشانی :   زاهدان – خیابان دانشگاه – ابتدای بلوار دانشجو – پارک علم و فناوری – شرکت راهبران سیستم افراز

سوالات متداول

پاسخگویی سریع ، تخصصی  و بدون واسطه به سوالات کاربران از آرمانها و تعهدات سازمانی ماست.

سوال : این نرم افزارها تحت چه سیستم عاملی قابلیت اجرا دارد

پاسخ > مجموعه نرم افزارهای بسته جامع سیستم اطلاعات مدیریت راهبران سیستم افراز ، تحت نسخ مختلف سیستم عامل ویندوز و بصورت تک کاربره و یا چند کاربره و تحت شبکه قابلیت نصب و استفاده دارد

سوال : این نرم افزارها در چه نوع موسسات و یا شرکتهایی  قابلیت استفاده دارند

پاسخ > مجموعه نرم افزارهای بسته جامع سیستم اطلاعات مدیریت راهبران سیستم افراز ، با عنایت به قابلیت انعطاف پذیری سیستم و امکان تعریف دلخواه تنظیمات پیاده سازی ، از جمله امکان تعریف دلخواه کدینگ و سرفصل حسابها و فرمت صورتهای مالی و سایر امکانات پارامتریک سیستم ،  توسط شخص کاربر ، در انواع شرکتهای خصوصی و تعاونی  اعم از شرکتهای خدماتی ، بازرگانی ، تولیدی ، پیمانکاری ، بیمه ، بانکها و موسسات اعتباری و نیز دستگاههای دولتی و نهادهای بخش عمومی ، تحت رویکرد حسابداری تعهدی قابلیت استفاده و اجرا دارد