پشتیبانی سیستم جامع انبار و مدیریت موجودیها

ه بخش پشتیبانی و آموزشی سیستم جامع انبار و مدیریت موجودیها راهبران سیستم، خوش آمـدید.

در این بخش شما میتوانید به فیلمهای آموزشی، راهنماهای کاربری، و سوالات متداول مربوطه دسترسی داشته باشید.

پشتیبانی سیستم جامع انبار و مدیریت موجودیها

کلیپ های آموزشی

نام کلیپ

نام کلیپ

نام کلیپ

سوالات متداول

بلی، این نرم افزار با تمامی نسخ سیستم عامل ویندوز کاملاً سازگار بوده و قابلیت نصب دارد.

جواب سوال دوم

جواب سوال سوم

فایل های آموزشی

نام فایل

نام فایل

نام فایل